Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SVARTTJÄRNEN , 708828-170534 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Fordon Årstid: Höst
Kostnad totalt: 7756
Kommentar: