Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2480deger038vm , 2480deger038vm Budgetår: 2016
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 4274
Kommentar: