Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2482kyrkb003vm , 2482kyrkb003vm Budgetår: 2016
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 2319
Kommentar: