Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2482kyrkb011vm , 2482kyrkb011vm Budgetår: 2016
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 13914
Kommentar: