Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Hörnån1 kdos (Braxele) , 24KDOS709650-167815 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 250,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Doserare Årstid:
Kostnad totalt: 300000
Kommentar: