Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA TALLVATTENSJÖN , 713880-152801 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 12960
Kommentar: