Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: FISKSJÖN , 707288-171382 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 1736
Kommentar: