Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2480deger006vm , 2480deger006vm Budgetår: 2017
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 2137
Kommentar: