Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gärssj086vm , 2480gärssj086vm Budgetår: 2017
Mängd (ton): 50,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 106850
Kommentar: