Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gärssj088vm , 2480gärssj088vm Budgetår: 2017
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 14959
Kommentar: