Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb035vm , 2482malb035vm Budgetår: 2017
Mängd (ton): 25,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 57975
Kommentar: