Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb037vm , 2482malb037vm Budgetår: 2017
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 9276
Kommentar: