Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: INNER-GRANTRÄSKET , 709189-165804 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 11,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 18205
Kommentar: