Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HARKVATTNET , 707165-167082 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 8540
Kommentar: