Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2482holk027vm , 2482holk027vm Budgetår: 2018
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 4638
Kommentar: