Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Stridbäcken kdos , 24KDOS704905-167235 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 60,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Doserare Årstid:
Kostnad totalt: 148000
Kommentar: