Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Smörbäcken kdos , 24KDOS709887-170775 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 40,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Doserare Årstid:
Kostnad totalt: 132000
Kommentar: