Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HAMPTJÄRNEN , 710302-174405 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 0,50 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 920
Kommentar: