Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gärssj066vm , 2480gärssj066vm Budgetår: 2019
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 8548
Kommentar: