Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2482holmb016vm , 2482holmb016vm Budgetår: 2019
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 4638
Kommentar: