Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2482kyrkb020vm , 2482kyrkb020vm Budgetår: 2019
Mängd (ton): 35,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 81165
Kommentar: