Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb039vm , 2482malb039vm Budgetår: 2019
Mängd (ton): 28,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 64932
Kommentar: