Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Fjällån-2 kdos , 24KDOS714780-152260 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 80,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Doserare Årstid:
Kostnad totalt: 164000
Kommentar: