Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-BJURVATTNET , 708873-165460 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 3310
Kommentar: