Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMSVATTNET , 717193-175287 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 25,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 57975
Kommentar: