Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: STOR-ÖRTRÄSKET , 716394-170358 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 11,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 20240
Kommentar: