Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SVARTTJÄRNEN , 716751-175304 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 21,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 38640
Kommentar: