Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: YTTER-JOSJÖN , 708242-169250 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 1736
Kommentar: