Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: JILLESTJÄRNEN , 720490-148760 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 10130
Kommentar: