Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: NAVAREN, 663224 128350 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 5832
Kommentar: