Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SANDSJÖN, 661117 128353 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 54,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 48600
Kommentar: