Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Hålevikstjärnsbäcken, 17VTM65 110 9 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 7795
Kommentar: