Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: BRITTJÄRNEN, 659992 130294 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 9000
Kommentar: