Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Magdebäcken, 17VTM65 116 40 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3118
Kommentar: