Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HAGTJÄRNET, 662305 130148 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 2631
Kommentar: