Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SMALA TJÄRN, 664992 130986 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 16140
Kommentar: