Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRFLYET, 665727 132040 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 17,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 14110
Kommentar: