Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: LILLEKEN, 666134 131800 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 78,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 64740
Kommentar: