Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: STORA RÄMMINGEN, 659324 131249 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 5810
Kommentar: