Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRTJÄRNEN, 659763 130763 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3320
Kommentar: