Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: STORA MÖRTTJÄRNEN, 659158 131451 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 9,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 7470
Kommentar: