Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Risån, 17VTM84 301 276 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 2490
Kommentar: