Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRTJÄRN, 662603 133687 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1660
Kommentar: