Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SÄLSJÖN, 663500 133695 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 28,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 23240
Kommentar: