Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Viggan, 17VTM37 401 47 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4150
Kommentar: