Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: FURUBERGSTJÄRNEN, 669812 132902 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4980
Kommentar: