Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA BRÄNNTJÄRNEN, 670837 132784 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 830
Kommentar: