Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: FAGERVATTNET, 669301 132506 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 4980
Kommentar: