Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: VÅTSJÖN, 671889 133381 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 72,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 59760
Kommentar: