Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Håkanbäcken, 17VTM37 405a 122 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 8,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 6640
Kommentar: